SEO Technical

Seo Technical là gì? Hướng dẫn cách tối ưu Technical Seo chi tiết 2023

10/05/2023 08:44 222

Seo Technical là gì? Bạn đã từng biết khái niệm này chưa? Nếu đã biết thì xin chúc mừng, chắc chắn bạn đã có kiến thức về Seo, nếu chưa thì cũng xin chúc mừng nhé, vì bạn đã đọc đến đây tức là bạn cũng sẽ biết biết đầy đủ về Seo Technical ngay […]

SEO Technical là gì?

Seo Technical là quá trình đảm bảo website đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công cụ tìm kiếm với mục tiêu cải thiện thứ hạng tự nhiên. Các yếu tố quan trọng của Technical SEO bao gồm crawl, index, render và cấu trúc website.

Những cách cải thiện Seo Technical

Chúng ta cần xác định một điều rằng: “Technical SEO” không chỉ crawl và index.

Để cải thiện tối ưu hóa technical website, cần phải tính đến:

 • Javascript
 • XML sitemaps
 • Site architecture
 • URL structure
 • Structured data
 • Thin content
 • Duplicate content
 • Hreflang
 • Canonical tags
 • 404 pages
 • 301 redirects

Chuyên mục này sẽ bao gồm tất cả các bài viết về Seo Technical bạn cần biết khi làm seo.

Bài đọc nhiều

Chủ đề